Lékařské prohlídky jsou pro všechny hráče povinné

Podpora rodičů a vstup nových členů do řad klubu byl počátkem několika změn. Výše klubového příspěvku není zrovna malá, ale je zejména pro mladou a začínající generaci fotbalových nadějí určitou jistotou. Proč? V roce 1990 zrušil ministr zdravotnictví povinné školní prohlídky a na tento skutek navázala v roce 1993 tehdejší fotbalová asociace ČMFS, která svěřila péči o zdraví do rukou rodičů.

Loňský velký smutek nad odchodem našeho mladého hráče byl důvodem k tomu, abychom oslovili pro nás jedinou sportovní ordinaci paní doktorky Beranové s žádostí o pravidelné odborné vyšetření našich hráčů už od šesti let věku. Poslední části hráčů, kteří dosud neprošli odbornou prohlídkou, se ji podařilo domluvit ve druhém  týdnu dubna. Skupina 44 našich hráčů tak bude prohlídky absolvovat od 2. května, mají platnost jednoho roku a hradí je klub.

J. Valenčat, předseda klubu